lørdag 2. mai 2009

1.mai!


På den store dagen var jeg i Skjåk. Veldig hyggelig bygd med mange koselige partifolk.

Først var jeg på messe i Nordberg kirke i Skjåk, kombinert barnedåp og messe på den store dagen. Dette var faktisk inspirerende sjølv om jeg ikke til vanlig går i kirja. Jeg holdt en appell basert på dagens evangelie som handler om forskjell på folk.

Her er den:


Kjære skjåkværer!

Dette er det første gang jeg gjør. Jeg har aldri snakket i en kirke før, men jeg må først si jeg er takknemlig for den utfordringen.

I Jakobs brev, som var utrolig flott å lese, hører vi om en mann i fine klær og med gullring, den andre fattig med slitne klær. Disse to kommer da inn i menigheten. Spørsmålet er da hvis man kun bryr seg om den rike og tilbyr denne en stol, og ikke vier den fattige noen oppmerksomhet, «har dere ikke da skapt et skille?». Jeg tror denne teksten fra Bibelen kan fortelle oss noe om dagens Norge. Heligvis lever vi i et samfunn hvor de fleste har det godt, og forskjellene er ikke store mellom folk.

Men for meg, etter å ha lest Jakobs brev, handler dette om hvordan vi behandler hverandre, hvordan vi ser på hverandre. Det er en grunnverdi at vi behandler alle med respekt, uavhengig av penger og eiendeler.

Jeg tror at denne grunnverdien lever både i Skjåk, i Oppland og i hele Norge. Det er en stor styrke.

Dette er også verdier, som vi ungdommer, den yngre generasjonen har. En nordmann er en nordmann. På en dag som denne ønsker jeg å appellere til barneforeldrene her. For jeg tror vi yngre kommer inn i et samfunn hvor akkurat dette spørsmålet om ikke å se forskjell på folk brister litt rundt nordmenn med en annen etnisk opprinnelse enn flertallet, altså innvandrere.

Et menneske er et menneske, og både en person som er etnisk norsk og en som ikke er etnisk norsk, er nordmann i flerkulturelle Norge.

Jeg har en drøm om et norsk samfunn der våre nye landsmenn, er nettopp landsmenn. Jeg har en drøm om et norsk samfunn der vi ikke skaper skiller mellom nye eller gamle landsmenn.

Vi unge er på mange måter oppvokst til det samme som Jakobs brev sier, få skiller mellom folk.

Kjære foreldre, de yngste bør også få kjennskap til de samme verdiene, respekt for alle.

Men for dere, for oss, vil jeg appellere til å unngå et skille mellom gamle og nye landsmenn. La de helt nye få kjennskap til et samlet folk, til det flerkulturelle Norge med ulike hudfarger. Jakobs brev peker på fattige, men denne gamle historien viser hvordan vår tid har noenlunde like utfordringer. Selv om de samtidig er ganske forskjellige.

Martin Luther King sa at «han hadde en drøm om at hans fire små barn kunne leve i et Amerika der de ikke ble bedømt på bakgrunn av sin hudfarge, men på bakgrunn av egen karakter.

Sånn bør det være for alle.

Det er spesielt én gruppe mennesker som imponerer meg spesielt. Dette er de over 60. En gruppe med mye livserfaring og mye livslæring. De har opplevd mye og kan mye. Vi unge er uerfarne. Vi har mye og lære fra dere og dere har noen knep vi kan lære. Oss ungdommer og de aller, aller minste her i dag skal føre arven videre, men denne får vi av dere over 60. Det finnes ingen vei til fremtiden utenom de eldre generasjonene.

Kjære skjåkværer,
Det har vært veldig inspirerende å gå til Skjåk kirke her på 1.mai. Både for de litt eldre, litt yngre og de aller,aller yngste, tror jeg. På en dag som denne tror jeg vi kan forenes i ønsket om en god hverdag for alle, både store og små, gamle og unge og de som ble døpt her i dag. God hverdag for alle.

Takk; og gratulerer så mye med dagen, på flere måter!

Ingen kommentarer: