lørdag 2. mai 2009

1.mai-tale på Dønfoss i Skjåk


På 1.mai var jeg etter kirka på Dønfoss hvor Arbeiderpartiet arrangerte 1.mai-arrangement. Det var mye kaker, kaffe og mat, kombinert med musikk, prat og loddsalg. Jeg koste meg stort og takker Skjåk Arbeiderparti for en hyggelig dag.

Her er talen jeg holdt til partifolka:


Kjære Skjåkværer!
For det første vil jeg si tusen takk for muligheten til å komme hit på denne dagen. Det er jeg veldig takknemlig for. Da spørsmålet gikk om hvor partikontoret skulle sende folk på 1.mai ble jeg egentlig utdelt Østre Toten. Jeg tenkte at det var nå helt greit.

Vest-Oppland er nå flott det på mange måter. Men da partikontoret spurte om Skjåk var greit måtte jeg nesten juble litt. Jeg smilte i hvertfall veldig godt. For om Vest-Oppland er bra, så er Gudbrandsdalen enda bedre.

Og i hvertfall Nord-gudbrandsdalen! Nå høres det sikkert ut som at jeg i utgangspunktet er en bygutt fra Lillehammer som kommer hit og skal prate «høl i hue» på dere.


Men, før jeg begynner med pratinga vil jeg si litt om mitt opphav. Jeg har nemlig familie fra Vågå og Norddalen. Jeg er halvt vagvær. Nå er sikkert ikke vagværer veldig bra i en Skjåkværs augo men kanskje bedre enn en bygutt?

Så jeg synes dette er veldig bra.

1.mai er ein stor dag. Det er en dag der vi feirer hva arbeiderbevegelsen har oppnådd gjennom tiår og hundreår. Det er en dag hvor vi løfter blikket og på bakgrunn av vår stolte historie gjør oss klare for tidene som kommer.

Når vi samles her i dag i fredelege Dønfoss i Skjåk, foregår det ca. 42 kriger og konflikter i verden, det ble begått 28 drap i Norge 2008, det begås minst 320 000 forbrytelser av mer alvorlig karakter hvert år og bare én av tre oppklares, barnedødeligheten er stor; i Sierra Leone vil 282 av 1000 fødte barn død før de er fylt fem år og 235.000 nordmenn tjener mindre enn 89.000 kr i året, definert som fattige.

Da tror jeg dette viser oss én ting: Som norgeshistoriens mektigste politiske bevegelse er ikke vår oppgave over. Når folk har det vondt, og samfunnet sliter med flere problemer så er ikke vi ferdige.SKOLE, KUNNSKAP og UTDANNING

Vi har alltid jobba for og vil fortsette og forme et samfunn bygget på fellesskap. Der alle har de samme, grunnleggende mulighetene. Jeg er av den oppfatning at vi best oppnår dette ved en sterk fellesskole.

Det har vi i Norge i dag. En sterk, offentlig skole hvor alle går sammen uansett økonomisk eller sosial status. Dette er en enorm styrke for vårt samfunn fordi dette skaper et fellesskap, vi skaper ikke forskjeller mellom folk allerede fra barneskoleåra.

Det er også en styrke på den måten at en skole hvor ulike mennesker, med ulik kultur, ulike vaner, ulike utgangspunkt går sammen skaper et sterkt samhold mellom elevene og et godt læringsmiljø.


Den norske fellesskulen er unik, kjære skjåværer! Som jeg sa tidligare er dette dagen da vi må se fremover. Vår oppgavee er å beholde fellesskolen framover.
Så er spørsmålet hvilken retning oss vil at fellesskulin skal gå i! Hva betyr at det vi vil ha en enda bedre fellesskole? Vi må finne flere konkrete løsninger tror jeg, og først, vil jeg prate litt om læreren. For dette er viktig.

For vi trenger flere lærere. I dag har vi altfor mange elever per lærer, store klasser, noe som går utover kvaliteten på utdanninga. Hvis vi får flere lærere vil dette gjøre elevene bedre og det vil gjøre skolen bedre.

Også trenger vi bedre lærere også. Dette er ikke noen kritikk av dagens lærere, vi har veldig mange flinke. Men vi må styrke etter- og videreutdanning av lærerene og gjøre de mer kompetente i fagene, nettopp fordi de da vil være mer solide i fagene. Dette vil resultere i bedre opplæring. Så vi trenger flere lærere og vi trenger bedre lærere!

Retninga til fellesskolen må også være at den skal bli mer praktisk og åpne for kreativitet, samarbeid, diskusjon osv. Jeg meiner at vi ikke må returnere til den gamle puggeskolen. Dette vil si mye hjemmearbeid, stor arbeidsbelastning, mye tavleundervisning og rett og slett det som lå til grunn for gårsdagens norske skole.

I dag legger vi mye diskusjon, kreativitet osv. til grunn. Dette har nok kanskje resultert i mer uro, og dette er rett og slett uakseptabelt. Men vi kan ikkje bekjempe uro ved å være fryktelig autoritære, tvert i mot må oss satse på den moderne fellesskulen fordi vi lever i et moderne samfunn.

Noe av det viktigste er fellesskolen. Dette vil si fleire timer på skolen, et måltid midt på dagen og slutt på lekser.
Lekser fungerer ikke i dag spesielt godt. Det gjør elevene overarbeidet og jeg tror dette går på motivasjonen til eleven. Spesielt i forhold til alt annet press i hverdagen. Dette veit jeg godt som elev i videregående skole sjølv.

Derfor bør vi avskaffe lekser. Større oppgaver og øving til prøver er nok hjemmearbeid det. Det vi da mister av faglig opplæring kompenserer vi da med flere timer i skolen, hvor mer tid blir avsatt til å gjøre oppgaver.
Dette er heldagsskolen. Denne må innføres nettopp fordi den vil være et stort steg i riktig retning. Det er det neste steget for vår fellesskole.

Det er kanskje skolens største utfordring når for mange elever går ut av grunnskolen uten å lære alt det de skal. Det er en utfordring at nesten hver tredje elev avbryter videregående opplæring før de har fullført. Både for samfunnet og den enkelte.

Dette skal vi møte med offensive tiltak. Videre opptrapping av heldagsskolen, flere og bedre lærere, mer praksisnær opplæring, mentorordninger, bedre rådgivningstjeneste. Og dette er bare noen av grepene. I tillegg skal vi gjøre et krafttak for å heve kvaliteten og statusen i fag- og yrkesopplæringa. Det skal ikke være annenrangs å velge yrkesfag på tross av almennfag. Det må det bli slutt på!

Skolen skal fortsatt utdanne hele mennesker! Vi skal ha en bred tilnærming til kvalitet. Det er en verdi i seg selv at barn og unge lærer seg samarbeid, kritisk tenkning, problemløsning, demokrati og ansvar. For Høyre handler kvalitet kun om det som kan telles og måles – og om det som OECD definerer som viktig. Vi vet bedre!

Og;
Kunnskap og utdanning er veldig viktig. Nelson Mandela sa at «Utdanning er det viktigste våpen hvis vi vil oppnå forandring i verden». Utdanning er nøkkelen til framtidas samfunnet. Og for at samfunnet skal bli godt i framtida må vi sørge for at vi får verdens beste skole. Det bør og skal være vår visjon. Jeg tror vi best oppnår dette ved vår unike fellesskolemodell, og denne må vi kjempe for!


FINANSKRISE/KLIMAKRISE

2009 er et år med mange utfordringer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Spesielt er det viktig når verden for tiden opplever en stor finanskrise som utsetter økonomier rundt om på kloden for store problemer.

Arbeidsledigheten øker nå på grunn av finanskrisen. Heller ikke Norge eller Oppland unngår å rammes. Spesielt øker ungdomsledigheten. Ofte blir ungdom ofret når bedriftene får færre penger å bruke på ansatte. Vi vet at det blir vanskeligere for ungdom å komme tilbake på arbeidsmarkedet hvis de først havner i ledighetskø. Derfor må vi mobilisere og gjøre alt vi kan for at færrest mulig mister jobben. For det er få ting som er mer meningsløst som arbeidsledige.

Derfor er arbeid til alle, jobb nr. 1.
Derfor har vi satt i gang mange ekspansive tiltak for å få ned ledigheten, blant annet bruker vi nå mange milliarder på å bygge skole, vei og jernbane i hele landet.

Jeg synes det er relativt utrolig at en krise som startet i det amerikanske finansmarkedet kan påvirke oss i Norge på en så sterk måte. I AUF er vi opptatt av ideologi og store linjer. Det som har skapt denne krisa er jo faktisk rein, skjær kapitalisme.

Regulering av de private markedskreftene har ikke vært bra nok. Denne krisa er et håndfast bevis på at markedet er en dårlig herre, men en ypperlig tjener. Vår norske blandingsøkonomi, med god regulering av markedet, er trygg og god.

Men kjære skjåkværer, denne finanskrisa kommer til å gå over. Og vi kan ikke glemme at vi har en annen krise hengende over oss på samme tid. Den kommer faktisk til å være her mye lenger enn finanskrisa. Jeg snakker om klimakrisa.

Kloden vår er sjuk og vi må finne resepten. Så sier da mange at vi må prioritere å løse enten finanskrisa eller klimakrisa. De sier at dette er enten eller.

Da meiner jeg vi skal si til disse tvilerne at løsningen på disse kan forenes: Nemlig en grønn løsning på finanskrisa! Vi kan investere mye penger i klimavennlige formål. Skape grønne arbeidsplasser. Produsere stort med el-biler for framtida, satse på klimavennlig teknologi og stille tøffe klimakrav til industrien.
Disse to krisene er ikke nødvendigvis motsetninger, de kan forenes for å løse både finanskrisa og klimakrisa.

Nelson Mandela har også sagt at «av og til faller det på en generasjon å være stor. Dere kan være den store generasjonen». Som en ung AUFer er jeg opptatt av at vi nå er store og løser krisene samtidig. Dette gjennom en grønn løsning på finanskrisa!


DISTRIKTER:

Jeg er stolt over å være Opplending. Vi er et flott distriktsfylke, med mange gode kommuner. Og sjølv om distriktspolitikk sjelden er de unges kjernesak, er vi ikke helt uten engasjement her. Arbeiderpartiets kanskje flotteste slagord noensinne er «By og land, hand i hand». Regjeringen sier den vil ta hele landet i bruk. Det gleder våre distriktshjerter det! Men jeg tror ikke vi skal være redde for å kreve mer fra Oslo sentrum der makta ligger. Hvis toppolitikerne mener det de sier, da trenger distriktskommunene økonomiske overføringer og arbeidsplasser for å overleve.

Det er ei farlig utvikling at byene vokser, og landsbygda får færre innbyggere. Norge er rikere med ei levende landsbygd, noe jeg tror ungdommer er enig i. Men en virkerlig fare for distriktene er FrP og Høyres landbrukspolitikk, som nesten vil legge ned bygdene. Dette fører ikke til levende distrikter. For oss rødgrønne er ønsket om at hele landet blir tatt i bruk viktigst, og det skal bo folk i husa!

VALGET'09:

I 2009 er det som vanlig både Otta martna og elgjakt, det skjer rett og slett mye. Sikkert mange her som skal delta på begge deler. Men det er ihvertfall en annen viktig ting som skjer i år og. Det er ikke Vågå Dåggå jeg tenker på. Nei, jeg tenker på Stortingsvalget til høsten. Både her i Skjåk, i Vågå, på Lillehammer og i alle kommuner skal velgere, gamle og unge, rike og fattige, gå til stemmelokalene den 13.september. Dette blir viktig!
Hva skal velgerne velge?

På ei side har vi en rødgrønn regjering som stiller til gjenvalg etter fire år. Så, hva har vi på den andre sida? Borgerlig kaos, borgerlig kaos.

4 helt forskjellige partier, med 4 forskjellige statsministerkandidater. Akkurat der har de mange å ta av. Jens Stoltenberg har snakka om at Høyre til og med til tider har hatt 2 statsministerkandidater. Det er lettere forvirrende. Alt dette er borgerlig kaos!

Vi, på vår side, er jo stort sett enig om det aller meste. I løpet av fire år har vår regjering forbedret Norge. Styrt med stabilitet og ro. Spesielt i usikre tider som dette, er det overhode ingen tvil om at det beste for vårt fedreland, og for Skjåk er at den rødgrønne regjeringa får fortsette ved kongens bord og at Arbeiderpartiet gjør et godt valg til høsten. Norge velger riktig ved rødgrønt.

AVSLUTNING:
Kjære skjåkværer og venner, dette er noen få av mange utfordringer vi har. Vi har en del arbeid foran oss, rett og slett. Når utfordringene er store krever dette engasjement, kraft, styrke, gode løsninger og erfaring. Dette har Arbeiderpartiet, dette har arbeiderbevegelsen, 1.mai er ikke bare stolt fortid for oss, det er også forhåpentligvis stolt fremtid. Vi må strekke oss etter nye utfordringer! Olof Palme sa en gang at «politikk det er å ville». Jeg tror vi vil!

Vi kan ikke gi oss før vi har en verden der alle trives og lever fredelig sammen, der krig er totalt fraværende, der kriminalitet er avskaffet, der likestilling er fullstendig, der fattigdom er avskaffet og der alle og enhver har like muligheter til å leve et godt liv. Selv om vi har det godt i Norge, for det har vi, har vi mye igjen. Mye ugjort. Mye arbeid. Vi kan ikke gi oss nå, tvert i mot, i dag må vi sette våre sosialdemokratiske girstenger i femte-gir og kjempe for en bedre verden.

La 1.mai 2009 i Skjåk være en dag hvor vi er enige om at nå skal vi brette opp ermene og kjempe for samfunnet vårt. Vi skal ta tak og sørge for ei god framtid. Tenk på den aller svakeste personen du noen gang har møtt, tenk på det ansiktsuttrykket. Akkurat hvor stakkarslig denne personen var. La dette være motivasjon for å kjempe, for å vinne valg, og for å sikre et solidarisk samfunn.

Jeg vil si tusen takk for at jeg fikk muligheten til å besøke Skjåk i dag.
Uansett; takk for meg og gratulerer så mye med dagen!

2 kommentarer:

Kamerat Håheim sa...

Veldig bra tale, tipper folka i Skjåk var fornøyde?
Eneste jeg har å pirke på er rangeringen av hvilken del av Oppland som er best;)

Pål Helle sa...

Takk for det kamerat Håheim:) Tror det..var hvertfall en veldig hyggelig dag. Haha..Syns Valdres er en god nr.2;)