søndag 26. april 2009

Forelska i læreren


(Leserinnlegg uke 18)

For at norsk skole skal bli bedre enn den er i dag, er jeg overbevist om at vi trenger både flere lærere og bedre lærere.

Det er gledelig at Arbeiderpartiets landsmøte vedtok at det skal utarbeides nasjonale krav til lærertetthet i Norge. Da skal vi jobbe målrettet for å rekruttere flere lærere, noe som vil sørge for at læringen i skolen blir bedre. Dette vil også sørge for at vi får godt med lærere rundt om på alle landets skoler. Enten de ligger et par kilometer unna Kunnskapsdepartementet midt i Oslo sentrum eller i en avsideliggenes bygd på Finnmarkskysten.

Det er også viktig at lærerene har tilstrekkelig og solid kompetanse. Regjeringen har satset systematisk på bedre etter- og videreutdanning av lærerene ved å bevilge over 1 milliard til slike tiltak. Det må legges til rette for at læreren kan få faglig påfyll gjennom hele livet. Regjeringen har også foreslått en ny lærerutdanning for grunnskolen med økt vekt på faglig og pedagogisk kompetanse.

Det har altså blitt satset på flere og bedre lærere, men vi trenger en større satsning på disse områdene enn som så. Jeg vil si at dette er skolens aller største og viktigste utfordring framover. Men mellom alle tekniske argumenter og faktabaserte konklusjoner, er det én sentral utfordring; nemlig samfunnets syn på læreren.

Vi må øke statusen og autroriteten til læreren. Tenk på hvilken fremragende innsats disse menneskene legger ned for samfunnet ved å bruke arbeidstiden sin på å veilede unge mennesker med fremtiden foran seg. Ikke minst er det imponerende når man tenker på akkurat hvor utfordrende en stor og bråkete skoleklasse kan være til tider. Læreren trenger sterkere autoritet i klasserommet. Det kan ikke være noen tvil om hvem som leder arbeidet i klasserommet. Det er også viktig at statusen til læreren økes. Advokater og leger blir for eksempel til stadighet beundret for sitt yrke. Hvorfor er det ikke slik med lærere? Få yrker kan være så utfordrende. Samtidig kan få yrker være så givende. Hvis statusen økes, kan kanskje flere rekrutteres?

Samfunnets syn på læreren må fornyes. Det må forbedres. Vi må sammen være «forelska i læreren».

fredag 17. april 2009

Landsmøte - viktige kamper


Under landsmøtet vil mange viktige saker diskuteres. Det blir hard kamp og busta vil fyke. Noen saker vil det sikkert bli spesielt mye fokus på, og personlig så ser jeg spesielt fram til debatt på følgende saker:

Oljeboring i Nord: AUF driver oljekamp og ønsker ikke oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. Dette blir én av landsmøtets viktigste stridskamper. Jeg tror og håper at mange av landsmøtets delegater tar til fornuft og følger AUFs syn på saken. Nord-Norges framtid ligger ikke i olje, men derimot i stor-satsning på fornybar energi, turisme, fiskeri for å nevne noe. Det er også totalt uforsvarlig når havområdene og naturen er så utsatt.

Lærertetthet: AUF har brukt mye tid på å argumentere for at det skal utarbeides et nasjonalt krav til lærertetthet. Vi mener at dette er viktig for å virkerlig satse på lærere og sørge for et likeverdig utdanningstilbud i hele landet. Vi må markere oss på skole og dette er veien å gå.

Juryordningen: Personlig er jeg for juryordningen og vil heller forbedre denne enn å avskaffe den. Prinsippet om at man skal dømmes av likemenn er svært sentralt og det vil ikke være riktig å avskaffe dette. Fokuser heller på å revitalisere og forbedre juryordningen. Programkomiteen er enstemmig i ønsket om å avskaffe den og erstatte den med en meddomsrett. Dette blir en spennende avstemning, og jeg håper landsmøtet går for å beholde den og samtidig stille krav til at den forbedres.

Budskapet: Totalt sett håper jeg på et landsmøtet som vedtar god politikk. Det er spesielt viktig at vi profilerer oss sterkt på skole, miljø og arbeid og vedtar nyskapende og god politikk på disse områdene.

Jeg gleder meg nå veldig til landsmøtestart...det blir stort:)

Landsmøte i Arbeiderpartiet


I dag, lørdag 18 april begynner landets kanskje viktigste politiske møte, landsmøtet i ørnen blant norske partier; Det Norske Arbeiderpartiet.

Ca. 300 delegater og totalt opp mot 1000 mennesker møtes i Folkets Hus i Oslo. Jens Stoltenberg holder sin landsmøtetale i dag og det er knyttet store forventninger til den.

Etterpå blir det debatt der blant annet undertegnede blogger skal holde innlegg. Tema er kvalitet i skolen og forskjellen mellom høyresida og venstresida på skolepolitikken.

Jeg er skikkelig spent, men overraskende nok gleder jeg meg akkurat nå. Blir spennende å høre på andre innlegg og spesielt AUFerne. Vi er til sammen 50 AUFere og 4 er fra Oppland. Vi skal være tydelige og synlige, og vi gleder oss som bare det. Landsmøtet er en stor "happening" både for nye og gamle.

Jeg skal prøve å oppdatere bloggen under landsmøtet og vi vil også oppdatere www.auf.no/oppland. Se også www.auf.no