søndag 26. april 2009

Forelska i læreren


(Leserinnlegg uke 18)

For at norsk skole skal bli bedre enn den er i dag, er jeg overbevist om at vi trenger både flere lærere og bedre lærere.

Det er gledelig at Arbeiderpartiets landsmøte vedtok at det skal utarbeides nasjonale krav til lærertetthet i Norge. Da skal vi jobbe målrettet for å rekruttere flere lærere, noe som vil sørge for at læringen i skolen blir bedre. Dette vil også sørge for at vi får godt med lærere rundt om på alle landets skoler. Enten de ligger et par kilometer unna Kunnskapsdepartementet midt i Oslo sentrum eller i en avsideliggenes bygd på Finnmarkskysten.

Det er også viktig at lærerene har tilstrekkelig og solid kompetanse. Regjeringen har satset systematisk på bedre etter- og videreutdanning av lærerene ved å bevilge over 1 milliard til slike tiltak. Det må legges til rette for at læreren kan få faglig påfyll gjennom hele livet. Regjeringen har også foreslått en ny lærerutdanning for grunnskolen med økt vekt på faglig og pedagogisk kompetanse.

Det har altså blitt satset på flere og bedre lærere, men vi trenger en større satsning på disse områdene enn som så. Jeg vil si at dette er skolens aller største og viktigste utfordring framover. Men mellom alle tekniske argumenter og faktabaserte konklusjoner, er det én sentral utfordring; nemlig samfunnets syn på læreren.

Vi må øke statusen og autroriteten til læreren. Tenk på hvilken fremragende innsats disse menneskene legger ned for samfunnet ved å bruke arbeidstiden sin på å veilede unge mennesker med fremtiden foran seg. Ikke minst er det imponerende når man tenker på akkurat hvor utfordrende en stor og bråkete skoleklasse kan være til tider. Læreren trenger sterkere autoritet i klasserommet. Det kan ikke være noen tvil om hvem som leder arbeidet i klasserommet. Det er også viktig at statusen til læreren økes. Advokater og leger blir for eksempel til stadighet beundret for sitt yrke. Hvorfor er det ikke slik med lærere? Få yrker kan være så utfordrende. Samtidig kan få yrker være så givende. Hvis statusen økes, kan kanskje flere rekrutteres?

Samfunnets syn på læreren må fornyes. Det må forbedres. Vi må sammen være «forelska i læreren».

1 kommentar:

Even Hagen sa...

Leserinnlegget kom i GD i dag, med bilde og greier! Veldig bra innlegg, og garantert maange lærere som leser det. Kult :)