mandag 27. juli 2009

FRP for folk flest?


Rimi-Hagen har ved å annonsere at han skal flytte seg selv og sin formue til Sveits for å unngå formueskatt, satt griskhet på dagsorden. Denne grisheten reflekterer pussig nok veldig godt skattepolitikken til Fremskrittspartiet, partiet Hagen selv støtter entusiastisk.

FRP vil i kommende stortingsperiode gjennomføre skattekutt verdt 50 milliarder norske kroner. Dette er rett og slett brutalt og usosialt. Både ved at det vil dramatisk kutte i velferdstilbudet til det norske folk, men også fordi skattelettelsene kun vil komme de rikeste til gode. Altså, dobbelt usosialt.

FRP ønsker å fjerne formueskatten og arveavgiften. Dette er avgifter som i all hovedsak gjelder for de med mest fra før. Avskaffelse av formueskatten og arveavgiften vil redusere statens inntekter med 13,6 milliarder kroner. Altså, en gigantisk overføring til de som har mest fra før.

Det eneste utslaget vanlige folk vil få av disse skattelettelsene er et dårligere velferdstilbud. Faktisk så tilsvarer disse 13,6 milliardene som rikfolkene skal få bade i under Siv Jensen, 50 000 flere behandlinger på sykehusene og over 38 000 barnehageplasser under den rødgrønne regjeringen. Jens bruker penga på deg og meg, mens Siv vil gi penga til de aller rikeste.

Dette er dobbelt usosialt.

FRP vil altså gjennomføre skattekutt som i hovedsak ikke vil komme deg eller meg til gode. Det vil derimot svekke velferdstilbudet til oss alle.

Er dette et parti for folk flest? Jeg synes det er relativt naturlig å konkludere med at Fremskrittspartiet ikke er for folk flest, men derimot elitismens fremste fanebærer.

Ingen kommentarer: